Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Sanitær tappearmatur — Tappeventiler og tappeblandere for vann for forsyningssystem type 1 og type 2 — Generelle tekniske krav
Nummer:prNS-EN 200:2022
Komité:CEN/TC 164
Standard Norges høringsfrist:12. jan 2023
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.