Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Jernbane — Krav til ERTMS-skilting ved spor
Nummer:prNS-EN 16494:2022
Komité:CEN/TC 256
Standard Norges høringsfrist:12. jan 2023
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.