Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Prosjektering av bygningsmiljø — Innbygde systemer for strålevarme og -kjøling — Del 1: Definisjon, symboler og komfortkriterier — Endring 1 (ISO 11855-1:2021/DAmd 1:2022)
Nummer:NS-EN ISO 11855-1:2021/prA1:2022
Komité:ISO/TC 205
Standard Norges høringsfrist:13. jan 2023
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.