Høringsforslag - detaljer

Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects — Part 6: Fertilization
Nummer:ISO/DIS 16075-6:2022
Komité:ISO/TC 282/SC 1
Standard Norges høringsfrist:17. jan 2023
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.