Høringsforslag - detaljer

Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 1: Definitions, symbols, and comfort criteria — Amendment 1
Nummer:ISO 11855-1:2021/DAmd 1:2022
Komité:ISO/TC 205
Standard Norges høringsfrist:13. jan 2023
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.