Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Luftundersøkelse — Standardmetode for måling av konsentrasjonen av svoveldioksid ved UV-fluorescens
Nummer:prNS-EN 14212:2022
Komité:CEN/TC 264
Standard Norges høringsfrist:5. jan 2023
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.