Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Faste brannslokkesystemer — Komponenter for gass-slokkesystemer — Del 13: Egenskaper for tilbakeslagsventiler
Nummer:prNS-EN 12094-13:2022
Komité:CEN/TC 191
Standard Norges høringsfrist:5. jan 2023
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.