Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) — Geometriske toleranser — Referanser og referansesystemer — Endring 1 (ISO 5459:2011/DAmd 1:2022)
Nummer:NS-EN ISO 5459:2011/prA1:2022
Komité:ISO/TC 213
Standard Norges høringsfrist:2. jan 2023
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.