Høringsforslag - detaljer

Smart water management — Part 1: General guidelines and governance
Nummer:ISO/DIS 24591-1:2022
Komité:ISO/TC 224
Standard Norges høringsfrist:2. jan 2023
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.