Høringsforslag - detaljer

Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — Datums and datum systems — Amendment 1
Nummer:ISO 5459:2011/DAmd 1:2022
Komité:ISO/TC 213
Standard Norges høringsfrist:2. jan 2023
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.