Høringsforslag - detaljer

Security and resilience — Emergency management — Part 2: Guidelines for the implementation of a community-based landslide early warning system
Nummer:ISO/DIS 22328-2:2022
Komité:ISO/TC 292
Standard Norges høringsfrist:17. nov 2022
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.