Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Vannundersøkelse — Bestemmelse av summen av perfluorinerte stoffer (sum av PFAS) i drikkevann — Metode med bruk av væskekromatografi/massespektrometri (LC/MS)
Nummer:prNS-EN 17892:2022
Komité:CEN/TC 230
Standard Norges høringsfrist:3. nov 2022
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.