Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Bitumen og bituminøse bindemidler — Bestemmelse av kationiske bituminøse emulsjoners brytningsegenskaper og umiddelbare bindingsevne
Nummer:prNS-EN 16346:2022
Komité:CEN/TC 336
Standard Norges høringsfrist:3. nov 2022
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.