Høringsforslag - detaljer

FORSLAG — Luftundersøkelse — Vurdering av utstyr for overvåking av luftkvalitet — Del 4: Ytelseskriterier og prøvingsprosedyrer for bærbare automatiske målesystemer for periodiske målinger av utslipp fra stasjonære kilder
Nummer:prNS-EN 15267-4:2022
Komité:CEN/TC 264
Standard Norges høringsfrist:3. nov 2022
 
Dette høringsforslaget er ikke lenger tilgjengelig for visning. Kommentarene til høringsforslaget er samlet inn og kommer til å vurderes av komiteen som er ansvarlig for høringsforslaget.