Høringsforslag - detaljer

Nummer:prNS 9417:2021
Kilde:SN
Komité:SN/K 504
Navn på komité:Dokumentasjon av produksjon og velferd for fisk i akvakultur
Standard Norges høringsstart:16. nov 2021
Standard Norges høringsfrist:10. jan 2022
Contact email:haa(at)standard.no
Høringsforslagets omfang:

Dette dokumentet gir terminologi og metoder for dokumentering av produksjon i verdikjeden for laks ( Salmo salar ) og regnbueørret ( Oncorhynchus mykiss ). Deler av standarden kan også være relevant for andre fiskarter i akvakultur inkludert rensefisk. Standarden er i hovedsak en termstandard, men for noen av termene er det i tillegg gitt utregningsmetode, eksempler på deformiteter etc.

NB! Kommentarer skal gis på det språket høringsforslaget er skrevet på.