Høringsforslag - detaljer

Nummer:prNS 9430:2021
Kilde:SN
Komité:SN/K 543
Navn på komité:Avfallshåndtering
Standard Norges høringsstart:26. okt 2021
Standard Norges høringsfrist:31. des 2021
Contact email:hla(at)standard.no
Tilhørende (klikk koblingen for å laste ned). Du må være logget inn for å kunne laste ned filer:

Adobe Acrobat For PDF-filer kan Adobe Acrobat Reader lastes ned fra Adobes webområde.

Høringsforslagets omfang:Dette dokumentet regulerer kontraktsforholdet der en part (leverandøren) påtar seg periodisk innsamling av avfall for den andre parten (oppdragsgiveren).

NB! Kommentarer skal gis på det språket høringsforslaget er skrevet på.