Høringsforslag - detaljer

Nummer:prNS 3682:2021
Kilde:SN
Komité:SN/K 7
Navn på komité:Referansegruppen for betongområdet
Standard Norges høringsstart:12. okt 2021
Standard Norges høringsfrist:13. des 2021
Contact email:hbu(at)standard.no
Tilhørende (klikk koblingen for å laste ned). Du må være logget inn for å kunne laste ned filer:

Adobe Acrobat For PDF-filer kan Adobe Acrobat Reader lastes ned fra Adobes webområde.

Høringsforslagets omfang:Dette dokumentet omhandler krav og retningslinjer for planlegging, demontering, bearbeiding, prøving, vurdering og dokumentering av brukte hulldekker (hollow core slab) til ombruk. Dette dokumentet beskriver metode for dokumentering av egenskaper på et nivå som tilsvarer grunnlaget for utstedelse av ytelseserklæring/CE-merke etter NS-EN 1168:2005+A3:2011.

NB! Kommentarer skal gis på det språket høringsforslaget er skrevet på.