Høringsforslag - detaljer

Nummer:prNS 3451:2021
Kilde:SN
Komité:SN/K 403
Navn på komité:Bygningsdelstabell
Standard Norges høringsstart:28. sep 2021
Standard Norges høringsfrist:23. nov 2021
Contact email:sbj(at)standard.no
Tilhørende (klikk koblingen for å laste ned). Du må være logget inn for å kunne laste ned filer:
Høringsforslagets omfang:

Dette dokumentet fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler samt systemer, for systematisering, klassifisering, koding m.m. av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen med de tilhørende uteområder og utvendige anlegg samt identifikasjon av disse.

NB! Kommentarer skal gis på det språket høringsforslaget er skrevet på.