Høringsforslag - detaljer

Nummer:prNS 9611:2021
Kilde:SN
Komité:SN/K 279
Navn på komité:Arbeid i høyden
Standard Norges høringsstart:9. sep 2021
Standard Norges høringsfrist:15. nov 2021
Contact email:jg(at)standard.no
Høringsforslagets omfang:Dette dokumentet beskriver krav til, og utforming av, sikring av verktøy for bruk ved arbeid i høyden, samt prøvingskrav. Dette dokumentet gjelder ikke fastmontert utstyr. Dokumentet dekker ikke bruk og opplæring i bruk av utstyret.

NB! Kommentarer skal gis på det språket høringsforslaget er skrevet på.