Høringsforslag - detaljer

Nummer:prNS 6600
Kilde:SN
Komité:SN/K 578
Navn på komité:Renhold i pasientnære omgivelser
Standard Norges høringsstart:1. mar 2021
Standard Norges høringsfrist:1. mai 2021
Contact email:mny(at)standard.no
Tilhørende (klikk koblingen for å laste ned). Du må være logget inn for å kunne laste ned filer:

Adobe Acrobat For PDF-filer kan Adobe Acrobat Reader lastes ned fra Adobes webområde.

Høringsforslagets omfang:

Standardforslaget er utarbeidet og anbefalt sendt ut til høring av SN/K 578 Renhold i pasientnære omgivelser

Komiteens mandat har vært å utarbeide en Norsk Standard som spesifiserer krav til renhold i pasientnære omgivelser, både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Dokumentet er et ledelsesverktøy for ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold i helse- og omsorgstjenesten.

Hensikten med dokumentet er å:

¤ redusere risikoen for smittespredning;

¤ redusere risikoen for helsetjenesteassosierte infeksjoner;

¤ sikre samarbeidet mellom renhold, smittevern og virksomheten for øvrig;

¤ beskrive og sikre kvalitetskrav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner;

¤ bidra til ivaretakelse og vedlikehold av bygg og overflater;

¤ ivareta inneklima.

 

Innkomne kommentarer vil bli behandlet av komiteen SN/K 578.

Det bes om at kjennskap til patenter og immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights – IPR) som kan være relevante for standardens innhold, sendes inn som egen høringskommentar knyttet til Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Komiteens medlemmer er:

Edna Andresen, Akershus Universitetssykehus HF
Bentele Horst, Folkehelseinstituttet
Rigmor Bratlund, Vestre Viken HF
Monica Gaden, Kiiltoclean AS
Urzsula Jadczak, Norsk Sykepleierforbund
Carmen Gloria Millas Salazar, Helse Bergen HF
Andreas Radtke, Helse Midt Norge RHF
Åse Irene Ranheim, Sykehuset Østfold HF
Nina Roland, Helse Sør-Øst RHF
Vidar Rønningen, St. Olavs Hospital HF
Torunn Røysland, Finnmarkssykehuset HF
Geir-Helge Sjaaeng, Freudenberg Home and Cleaning Solutions AS
Nora Skotaam, Gjøvik commune
Monica Stenholen, Oslo Universitetssykehus HS
Merethe Striger, Forum for sykehusrenhold
Mette Sætervold, Fagforbundet
Vivian Ugwu, Sykehuset i Vestfold HF
Terje Wendelborg, Vestre Viken HF
 
SNs prosjektleder, Marit Kveine Nygren (mny@standard.no)

 

Gi dine kommentarer innen fristen for uttalelse, primært på dette nettstedet, eventuelt på e-post eller de sendes til:

Standard Norge
Postboks 242
1326 LYSAKER

Det er primært innspill som er begrunnet og med forslag til endringer som vil bli behandlet.

NB! Kommentarer skal gis på det språket høringsforslaget er skrevet på.