Høringsforslag - detaljer

Nummer:NS-EN 1998-1:2004+A1:2013/prNA
Komité:SN/K 063
Navn på komité:Jordskjelvlaster
Standard Norges høringsstart:16. feb 2021
Standard Norges høringsfrist:9. apr 2021
Contact email:hbu(at)standard.no
Tilhørende (klikk koblingen for å laste ned). Du må være logget inn for å kunne laste ned filer:

Adobe Acrobat For PDF-filer kan Adobe Acrobat Reader lastes ned fra Adobes webområde.

Høringsforslagets omfang:

Høringsfrist: 2021-04-09

Standardforslaget er utarbeidet av SN/K 63 Jordskjelvlaster. Innkomne kommentarer vil bli behandlet av komiteen.

Komiteens mandat:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og norske interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 250/SC 8 «Eurokode 8, Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning» Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vedlikeholde og utarbeide nasjonale tillegg innenfor arbeidet det speiler.

Vedlikehold innebærer utvikling av rettelsesblad, endringsblad eller revisjon etter behov.

Uenighet i forslaget

Komiteen har ikke oppnådd full enstemmighet for å sende ut oppdatert forslag knyttet til:

- bruk av kommunevise verdier for spissverdier for berggrunnens akselerasjon agr istedenfor dagens sonekart

- oppdaterte verdier på agr basert på SHARE (http://www.share-eu.org/)

Innspill knyttet til dette kan leveres i høringsrunden for videre vurdering

Standard Norges prosjektleder:

Hauke Burkart hbu@standard.no

Eventuelle kommentarer må være mottatt innen utløp av høringsfristen og kan meldes inn ved å

- skrive inn dine kommentarer direkte i høringsportalen på http://enquiry.standard.no,

- sende e-post til prosjektleder, eller 

- sende per post til: Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

NB! Kommentarer skal gis på det språket høringsforslaget er skrevet på.