Høringsforslag - detaljer

Nummer:prNS-EN 206:2013+A1:2016/NA:2020
Komité:CEN/TC 104
Navn på komité:Concrete and related products
Standard Norges høringsstart:11. mar 2020
Standard Norges høringsfrist:10. mai 2020
Contact email:hbu(at)standard.no
Tilhørende (klikk koblingen for å laste ned). Du må være logget inn for å kunne laste ned filer:

Adobe Acrobat For PDF-filer kan Adobe Acrobat Reader lastes ned fra Adobes webområde.

Høringsforslagets omfang:

Dette er en høring av det nasjonale tillegget til NS-EN 206. Uavhengig av denne er det parallelt en høring på tilleggsblad A2 for hoveddelen av NS-EN 206.

 

NB!

NA.3.1.2.8

sement

Begrepsmerknad 1:               I dette nasjonale tillegget brukes betegnelsene: 

—                 «sement» om det produktet som tilfredsstiller sementstandarden, NS-EN 197-1;

—                  Lagt ut«bindemiddel» om sement eller kombinasjonen av sement og tilsetningsmaterialer av type II;

—                 «effektiv bindemiddelmengde» om mengden (sement +Σ k ∙ tilsetningsmateriale av type II).

Skal endres til:

NA.3.1.2.8

sement

Begrepsmerknad 1:               I dette nasjonale tillegget brukes betegnelsene: 

—                 «sement» om det produktet som tilfredsstiller sementstandarden, NS-EN 197-1;

—                 «bindemiddel» om sement eller kombinasjonen av sement og tilsetningsmaterialer av type II som det kan tas hensyn til i beregning av effektiv bindemiddelmengde;

—                 «effektiv bindemiddelmengde» om mengden (sement +Σ k ∙ tilsetningsmateriale av type II).

Altså en endring i andre kulepunkt.

NB! Kommentarer skal gis på det språket høringsforslaget er skrevet på.