Høringsforslag - detaljer

Nummer:Revisjon INSTA 800
Komité:SN/K 054
Standard Norges høringsstart:15. aug 2017
Standard Norges høringsfrist:15. okt 2017
Emner:
Contact email:hth(at)standard.no
Høringsforslagets omfang:

Vedlagt følger forslag til revisjon av INSTA 800:2017 til offentlig høring.

prNS INSTA 800: 2017

Cleaning quality – System for establishing and assessing cleaning quality

Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

Høringsfrist: 2017-10-15

Standardforslaget er utarbeidet av nordisk komite med følgende deltagende land: Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge.

Forslaget er anbefalt sendt ut på høring både av den nordiske komiteen - og av nasjonal komité SN/K 054. Innkomne høringskommentarer vil bli behandlet i begge komiteer.

Mandat for SN/K 054

Komiteen skal delta i den nordiske revisjonen av NS INSTA 800:2017 Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet og støtte de norske deltakerne i arbeidet. Den skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir fremmet, utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standard er i samsvar med norske lover og forskrifter. Komiteen skal vurdere og foreslå standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov.

Endringer

Av viktige endringer kan nevnes at Annex A og Annex B har blitt endret fra «Normative» til «Informative», og er tilføyet i forordet.

Komiteens medlemmer:

Organisasjon/firma og deltaker:

SINTEF Byggforsk: Steinar Klubben Nilsen, komiteens leder

Ernst&Young AS: Nora Johanne Klungseth

Fagforbundet: Mette Sætervold

Arbeidsmandsforbundet: Brede Edvardsen

NFSR: Inger Dahl

KBD-Gruppen: Karin Bergseth Lied

Renconsult: Per Arne Løvstad

TOMA AS: Unny Ingvaldsen

Compass Group: Nils Finstad

Datec: Bjørn Olav Erland

NAV: Gunda Djupvik

NHO Service: Tore Herseth Barlo

Norges Bygg- og Eiendomsforening/Forsvarsbygg: Edith Stakvik

Ski Kommune: Ann Kristin Mork

Bygg-og Facility Consult: Lena Furuberg

Standard Norge: Hege Thorkildsen

 

Kontaktperson hos Standard Norge er Hege Thorkildsen.

Forslaget kan lastes ned og høringskommentarer kan sendes via Standard Norges nettsted «Standarder på høring».

NB! Kommentarer skal gis på det språket høringsforslaget er skrevet på.