Høringsforslag - detaljer

Nummer:prNS 3650:2022
Kilde:SN
Komité:SN/K 7
Navn på komité:Referansegruppen for betongområdet
Standard Norges høringsstart:16. mai 2022
Standard Norges høringsfrist:31. jul 2022
Contact email:hbu(at)standard.no
Høringsforslagets omfang:Dette dokumentet beskriver krav til kjemiske egenskaper, fysiske egenskaper og vurdering av samsvar for naturlig pozzolan inkludert naturlig kalsinert pozzolan som definert i NS-EN 197-1:2011 5.2.3. Materialene kan benyttes som type II-tilsetningsmateriale i betongproduksjon etter NS-EN 206+NA.

NB! Kommentarer skal gis på det språket høringsforslaget er skrevet på.