Høringsforslag - detaljer

Nummer:NS-EN 12794:2005+A1:2007/prNA:2022
Kilde:SN
Komité:SN/K 7
Navn på komité:Referansegruppen for betongområdet
Standard Norges høringsstart:16. mai 2022
Standard Norges høringsfrist:31. jul 2022
Contact email:hbu(at)standard.no
Høringsforslagets omfang:Dette informative nasjonale tillegget gir anbefalinger for prefabrikkerte peler anbefalt brukt ved innmeisling i berg eller faste løsmasser og ved ramming gjennom grove masser med blokker av stein.

NB! Kommentarer skal gis på det språket høringsforslaget er skrevet på.