Bygninger

Komité: SN/K 285 (FDVU-dokumentasjon)
Opprinnelse: SN
Sluttdato: 30. okt 2018
Vis merVis mindre
 

Dette er forslag nr. 2 til NS 3456 på høring. Standardforslaget er utarbeidet og anbefalt sendt ut til høring av SN/K 285 FDVU-dokumentasjon. Det første forslaget var på høring i 2017

Komiteens mandat er å revidere NS 3456:2010 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk. Standarden skal tilpasses dagens standarder, myndighetenes og næringens behov, og ikke være til hinder for fremtidig tilpasning til BIM. Komiteen skal vurdere om standarden skal differensiere mellom ulike bygningstyper (bolig, næring etc.) når det gjelder krav til byggdokumentasjon. Komiteen skal koordinere sitt arbeid med Standard Norges komite SN/K 226 Fasilitetsstyring og SN/K 349 – Vaktmestertjenester (Byggdriftstjenester).

Noen viktige foreslåtte endringer i forhold til NS 3456:2010 er:

1.      FDVU-dokumentasjon utover det som kan knyttes til bygningsdeler er tatt med.
2.      Hovedstruktur følger bygningsdelstabellen i NS3451:2009.
3.      Inndeling av FDVU-dokumentasjon i ulike informasjonstyper.
4.      Tydeliggjøring av formålet med FDVU-dokumentasjon.
5.      Skille på krav til leveranser for næringsbygg og bolig.
6.      Informative eksempler på FDVU-dokumentasjon til bolig og for renhold.

Komiteens leder er Fredrik Horjen fra Norsk Kommunalteknisk Forening, og øvrige deltakere som har bidratt i komiteen er:

Boligprodusentenes Forening - Meyer, Morten
BuildingSMART Norge - Lau, Jacky Chi Ho
Fagforbundet - Riiser, John Morten
Forbrukerrådet - Vinje, Jarle
Forsvarsbygg - Lodten, Øyvind
Helse Sør-Øst - Lybeck, Tom
Nelfo  -Sundbakken, Glenn
Nito Takst Service - Brandshaug, Tor-Gunnar
NOKAS - Berget, Runar
Norsk Byggtjeneste - Hammerstad, Arne
Norsk Kommunalteknisk Forening - Andersen, Espen
Opak - Vinjerui, Frank
RIF - Hodne, Per og Ina Grieg Eide
Rørentreprenørene Norge - Tobiassen, Oddgeir
Stiftelsen SINTEF  - Nilsen, Steinar
Undervisningsbygg Oslo - Østad, Gunnar

Sekretær for komiteen og Standard Norges prosjektleder er Bjørn Brunstad.