Bearbeidingsutstyr

Komité: ISO/TC 67/SC 6 (Processing equipment and systems)
Opprinnelse:
Sluttdato: 24. jun 2021
Vis merVis mindre
 

Hei, 

Som en av Standard Norges høringskontakter er du invitert til å gi kommentarer til nasjonal høring på:

ISO/DIS 6368 Dry gas sealing systems for axial, centrifugal, and rotary screw compressors and expanders

som utarbeides i:

ISO/TC 67/SC 6/WG 8 Processing equipment and systems

Frist for å gi inn kommentarer er 24. juni 2021. 

Alle kommentarer skal gis inn gjennom høringsportalen.  Er du ny bruker så må du først registrere deg. 

Med hilsen

Espen Holm

Project Manager Business area Petroleum

Mobile +4748892526

eho@standard.no

Standard Norge

Postboks 242, 1326 Lysaker

Lilleakerveien 2A, 0283 Oslo

info@standard.no

www.standard.no

 

P  Do you really need to print this e-mail? Maybe not.