Utstyr for petroleums- og naturgassindustri

Komité: SN/K 114 EG I (EG Instrument)
Opprinnelse:
Sluttdato: 7. mar 2018
Vis merVis mindre
 

Denne NORSOK-standarden er bransjens innsats for å lage en NORSOK-standard for krav til design av Felt Instrumentasjon. Standarden er klar til revisjon derfor vi liker å få innspill og kommentarer fra bransjen før revisjon og industrihøring. 

Omfang av revisjon vil være:

-- Struktur og inndeling oppdateres,
-- Foreldede referanser og bibliografi vil bli oppdatert,
-- Vurdere levetids betraktninger,
-- Implementering av generelle selskapsspesifikke krav,
-- Evaluere ny teknologi,
-- Oppdatere data-ark og tegninger

Link til tegninger, http://www.standard.no/Global/PDF/Petroleum/Annex%20A%20-%20Installation%20dravings.zip

Link til data ark, http://www.standard.no/Global/PDF/Petroleum/Annex%20C%20-%20Data%20sheets.zip

Komité: ISO/TC 67/SC 7 (Offshore structures)
Opprinnelse:
Sluttdato: 10. mar 2018
Vis merVis mindre
 
Komité: CEN/TC 12 (Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries)
Opprinnelse:
Sluttdato: 10. mar 2018
Vis merVis mindre