Petroleumsteknologi og beslektet teknologi

Komité: CEN/TC 12 (Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries)
Opprinnelse:
Sluttdato: 29. jan 2018
Vis merVis mindre
 
Komité: SN/K 114/EG D (Drilling)
Opprinnelse:
Sluttdato: 7. feb 2018
Vis merVis mindre
 

Introduksjon

NORSOK D-001 Drilling Facilities , edition 3, 2012, er lagt ut for periodisk gjennomgang (pre-høring) av bransjen. Høringen vil ligge til grunn for hvorvidt dokumentet vil bli tatt opp for ny revisjon. Høring skal ifølge NORSOK direktiv A-001N:2016 utføres ved hjelp av Standard Norges høringsportal. 

Pre-høringen vil være tilgjengelig for bransjen i 4 uker.

Kun kommentarer gitt i høringsportalen vil bli behandlet.

1  Pre-høringen - omfang

Ekspertgruppe D – Drilling ønsker kommentarer og innspill (forslag og kommentarer) på alt innhold i dokumentet. 

2  Behandling innspill og kommentarer

Standard Norge vil bruke 2 uker til behandling av kommentar, som vil bli vurdert av EG D og bli lagt frem for Sektorstyre Petroleum i forbindelse med anbefaling om videre aksjon (revidere, la være som den er eller trekke tilbake). Dersom det blir vedtatt å revidere dokumentet, vil det bli etablert en Prosjektgruppe som skal ta ansvaret for utførelse av denne oppgaven.

Komité: CEN/TC 12 (Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries)
Opprinnelse:
Sluttdato: 9. feb 2018
Vis merVis mindre
 
This document specifies requirements and gives recommendations on integrity management of pipeline during the design, construction, commission, operation, maintenance and abandonment. It applies to offshore pipeline for transporting petroleum and natural gas. This document applies to rigid pipelines. It is not applicable for flexible pipelines, dynamic risers or those constructed from other materials, such as glass-reinforced plastics. An offshore pipeline system extends to  The first valve, flange or connection above water on platform or subsea mechanical connector with dynamic riser.  The connection point to the offshore installation (i.e. piping manifolds are not included).  The first valve, flange, connection or isolation joint at a landfall unless otherwise specified by the onshore legislation. The components mentioned above (valve, flange, connection, isolation joint) include also any pup pieces, i.e. the offshore pipeline system extends to the weld beyond the pup piece. Offshore pipelines are defined as pipelines that use universally recognized offshore pipeline construction techniques.
Komité: CEN/TC 155 (Plastics piping systems and ducting systems)
Opprinnelse:
Sluttdato: 9. mar 2018
Vis merVis mindre
 
This document, read in conjunction with Part 1, specifies requirements and test methods for pipes and fittings which are part of plastics piping systems installed as continuous pipes in the renovation of underground gas supply networks. It is applicable to polyethylene (PE) pipes of three different types: PE solid wall single layered pipes (nominal outside diameter, dn), including any identification stripes; PE pipes with co-­‐extruded layers on either or both the outside and inside of the pipe (total outside diameter, dn), as specified in Annex A, where all layers have the same MRS rating; PE coated pipes (outside diameter, dn) having a peelable, contiguous, thermoplastics additional layer on the outside of the pipe (“coated pipe”), see Annex A. In addition it covers: jointing of pipe lengths by means of butt fusion; fabricated and injection-­‐moulded fittings made of PE;
Komité: ISO/TC 67/SC 7 (Offshore structures)
Opprinnelse:
Sluttdato: 10. mar 2018
Vis merVis mindre
 
Komité: CEN/TC 12 (Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries)
Opprinnelse:
Sluttdato: 10. mar 2018
Vis merVis mindre
 
Komité: CEN/TC 12 (Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries)
Opprinnelse:
Sluttdato: 16. mar 2018
Vis merVis mindre