Utstyr for kontinuerlig godshåndtering. Transportører