Anvendelser av IT i informasjon, dokumentasjon og forlagsvirksomhet