Forurensing, bekjempelse av forurensing og miljøbevarende tiltak