Helsevesen, teknikk

Komité: CEN/TC 205 (Non-active medical devices)
Opprinnelse:
Sluttdato: 25. mar 2021
Vis merVis mindre
 
This document specifies test methods for the evaluation of different performance characteristics of wound dressings, including absorbency, moisture vapour transmission rate, waterproofness and conformability.
Komité: ISO/TC 106/SC 6 (Dental equipment)
Opprinnelse:
Sluttdato: 29. mar 2021
Vis merVis mindre
 
Komité: CEN/TC 55 (Dentistry)
Opprinnelse:
Sluttdato: 30. mar 2021
Vis merVis mindre
 
Komité: ISO/TC 198 (Sterilization of health care products)
Opprinnelse:
Sluttdato: 4. apr 2021
Vis merVis mindre
 
Komité: ISO/TC 106/SC 6 (Dental equipment)
Opprinnelse:
Sluttdato: 14. apr 2021
Vis merVis mindre
 
Komité: ISO/TC 212 (Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems)
Opprinnelse:
Sluttdato: 14. apr 2021
Vis merVis mindre
 
Komité: CEN/TC 140 (In vitro diagnostic medical devices)
Opprinnelse:
Sluttdato: 15. apr 2021
Vis merVis mindre
 
This document gives requirements on the handling, storage, processing and documentation of saliva specimens intended for human DNA examination during the pre-examination phase before a molecular examination is performed. This document is applicable to molecular in vitro diagnostic examination including laboratory developed tests performed by medical laboratories. It is also intended to be used by laboratory customers, in vitro diagnostics developers and manufacturers, biobanks, institutions and commercial organisations performing biomedical research, and regulatory authorities. Dedicated measures that need to be taken for saliva collected on absorbing materiasl or by mouth washes are not described in this document. Neither are measures for preserving and handling of native saliva cell-free DNA, pathogens, and other bacterial or whole microbiome DNA in saliva described. NOTE International, national or regional regulations or requirements can also apply to specific topics covered in thi
Komité: CEN/TC 205 (Non-active medical devices)
Opprinnelse:
Sluttdato: 26. apr 2021
Vis merVis mindre
 
This part of ISO 8536 specifies the requirements for infusion sets that use light-protective agents in the fluid path materials (abbreviated as "light-protective infusion sets” henceforth). This document also provides guidelines for performance and quality specifications of materials used in light-protective infusion sets.
Komité: ISO/TC 173/SC 3 (Aids for ostomy and incontinence)
Opprinnelse:
Sluttdato: 26. apr 2021
Vis merVis mindre
 
Komité: SN/K 578 (Renhold i pasientnære omgivelser )
Opprinnelse: SN
Sluttdato: 1. mai 2021
Vis merVis mindre
 

Standardforslaget er utarbeidet og anbefalt sendt ut til høring av SN/K 578 Renhold i pasientnære omgivelser

Komiteens mandat har vært å utarbeide en Norsk Standard som spesifiserer krav til renhold i pasientnære omgivelser, både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Dokumentet er et ledelsesverktøy for ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold i helse- og omsorgstjenesten.

Hensikten med dokumentet er å:

¤ redusere risikoen for smittespredning;

¤ redusere risikoen for helsetjenesteassosierte infeksjoner;

¤ sikre samarbeidet mellom renhold, smittevern og virksomheten for øvrig;

¤ beskrive og sikre kvalitetskrav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner;

¤ bidra til ivaretakelse og vedlikehold av bygg og overflater;

¤ ivareta inneklima.

 

Innkomne kommentarer vil bli behandlet av komiteen SN/K 578.

Det bes om at kjennskap til patenter og immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights – IPR) som kan være relevante for standardens innhold, sendes inn som egen høringskommentar knyttet til Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Komiteens medlemmer er:

Edna Andresen, Akershus Universitetssykehus HF
Bentele Horst, Folkehelseinstituttet
Rigmor Bratlund, Vestre Viken HF
Monica Gaden, Kiiltoclean AS
Urzsula Jadczak, Norsk Sykepleierforbund
Carmen Gloria Millas Salazar, Helse Bergen HF
Andreas Radtke, Helse Midt Norge RHF
Åse Irene Ranheim, Sykehuset Østfold HF
Nina Roland, Helse Sør-Øst RHF
Vidar Rønningen, St. Olavs Hospital HF
Torunn Røysland, Finnmarkssykehuset HF
Geir-Helge Sjaaeng, Freudenberg Home and Cleaning Solutions AS
Nora Skotaam, Gjøvik commune
Monica Stenholen, Oslo Universitetssykehus HS
Merethe Striger, Forum for sykehusrenhold
Mette Sætervold, Fagforbundet
Vivian Ugwu, Sykehuset i Vestfold HF
Terje Wendelborg, Vestre Viken HF
 
SNs prosjektleder, Marit Kveine Nygren (mny@standard.no)

 

Gi dine kommentarer innen fristen for uttalelse, primært på dette nettstedet, eventuelt på e-post eller de sendes til:

Standard Norge
Postboks 242
1326 LYSAKER

Det er primært innspill som er begrunnet og med forslag til endringer som vil bli behandlet.