Hovedemner

Emner:
Komité: SN/K 114/EG UB (Underwater operations)
Opprinnelse:
Sluttdato: 27. jan 2020
Vis merVis mindre
 

17.1.2020 - Correct file uploaded

There has been one update to this document. No other changes will be implemented prior to the planned revision.

Please wait with other comments till the systematic review in 2020. 

We seek approval to remove part of subclause 6.4.3.1 item c) (and update B.4.2 c) accordingly).

Former text: have at least two years practical experience as a commercial diver and have carried out at least 100 commercial dives, where at least 25 of these dives shall have been carried out from a DSV operating on DP.

New text: have at least two years practical experience as a commercial diver and have carried out at least 100 commercial dives,

Se enclosed pdf (one page only) with new text. 

Emner:
Komité: SN/K 114/EG UB (Underwater operations)
Opprinnelse:
Sluttdato: 27. jan 2020
Vis merVis mindre
 

Det er en oppdatering til dokumentet. Ingen andre endringer vil bli gjort før planlagt revisjon.

Dokumentet kommer til kommentering / gjennomgang i 2020 i forkant av revisjonsprosessen. 

Vi søker godkjenning om å ta bort siste ledd i 6.4.3.1 punkt c) 

Opprinnelig tekst: ha minst 2- års praktisk erfaring som kommersiell dykker, og ha utført minst 100 kommersielle dykk. Minst 25 av disse skal være foretatt fra fartøy som opereres ved DP;

Revidert tekst: ha minst 2- års praktisk erfaring som kommersiell dykker, og ha utført minst 100 kommersielle dykk;

Komité: ISO/TC 121/SC 4 (Vocabulary and semantics)
Opprinnelse:
Sluttdato: 27. jan 2020
Vis merVis mindre
 
Emner:
Komité: ISO/IEC/JTC 1/SC 31 (Automatic identification and data capture techniques)
Opprinnelse:
Sluttdato: 28. jan 2020
Vis merVis mindre
 
Emner:
Komité: ISO/IEC/JTC 1/SC 31 (Automatic identification and data capture techniques)
Opprinnelse:
Sluttdato: 28. jan 2020
Vis merVis mindre
 
Emner:
Komité: ISO/IEC/JTC 1/SC 31 (Automatic identification and data capture techniques)
Opprinnelse:
Sluttdato: 28. jan 2020
Vis merVis mindre